รางน้ำเชื่อมอาร์กอน ดีกว่ารางน้ำบัดกรี อย่างไร

รางน้ำเชื่อมอาร์กอน บางครั้ง โรงงาน หรือ บ้าน หรือ อาคารพานิชย์ เจ้าของ ยังไม่มีความรู้เรื่อง รางน้ำ ว่ารางน้ำมีแบบไหนบ้าง ใช้วัสดุอะไร จะต้องทำอย่างไร ปรึกษาช่าง แต่ไม่ข้อมูลตามที่เราต้องการ บทความนี้ อาจจะเป็นประโยชน์ แก่ผู้อ่านไม่มากไม่น้อย อย่างน้อยเรายังคุยกับ ช่างรางน้ำ รู้เรื่องบ้าง รางน้ำมีทั้งเชื่อมอาร์กอน และ รางน้ำบัดกรี

รางน้ำเชื่อมอาร์กอน

สนใจติดตั้ง รางน้ำสแตนเลส แบบเชื่อม อาร์กอน (Argon) ติดต่อ Line เพิ่มเพื่อน

ก่อนที่เราจะทำ รางน้ำเชื่อมอาร์กอน เรามารู้จักเครื่องเชื่อมอาร์กอน  

 เครื่องเชื่อมอาร์กอน หรือ เครื่องเชื่อม TIG ( Tungsten Inert Gas Welding ) คือ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่ ใช้พลังงานอาร์กจากแท่งอิเล็กโทรด เป็นทังสเตนในการเชื่อม โดยเครื่องเชื่อมอาร์กอนบางรุ่นนั้นจะมี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบเชื่อมอาร์กอน ( ระบบเชื่อม TIG ) และ ระบบเชื่อมไฟฟ้า ( เชื่อม ARC ) ซึ่งเมื่อใช้งานระบบเชื่อม TIG สายดินจะอยู่ที่ขั้วบวก และ สายเชื่อมจะอยู่ที่ขั้วลบ แต่เมื่อกดสวิตช์สลับใช้งานระบบเชื่อม ARC สายดินจะสลับมาที่ขั้วลบแทน และ สายเชื่อมจะย้ายไปที่ขั้วบวก เพื่อให้ระบบการเชื่อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งในปัจจุบัน เครื่องเชื่อมอาร์กอนยังมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ เครื่องเชื่อมอาร์กอนระบบ TIG ระบบกระแสไฟ DC และเครื่องเชื่อมอาร์กอน ระบบกระแสไฟ AC/DC

การเชื่อม TIG (Gas Tungsten – Arc welding) รู้จักหลักการเชื่อมชิ้นงานที่น่าสนใจ 

      TIG ย่อมาจาก TUNGSTEN INERT GAS สมาคมการเชื่อมของอเมริกา (American welding societyหรือ AWS.) เรียกขบวนการเชื่อมนี้ว่า gas tungsten arc welding โดยใช้คําย่อว่า GTAW. ซึ่งก็คือวิธีการเชื่อมที่ใช้ลวด Tungsten เป็นตัวอาร์ก และ ใช้แก๊สเฉื่อยเป็นเกราะปกคลุมแนวเชื่อม บางตําราอาจจะเรียกขบวนการนี้ว่า Heliarc หรือ Heliweld ซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมของขบวนการนี้โดยใช้แก๊สฮีเลียมปกคลุมแนวเชื่อม และยังเป็นชื่อทางการค้าของบริษัทผู้ผลิตเครื่องเชื่อม TIG ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

     กรรมวิธีเชื่อม TIG เป็นกรรมวิธีการเชื่อมโลหะ โดยใช้ชิ้นงานหลอมละลายด้วยความร้อน ที่เกิดขึ้นจากการอาร์กระหว่างลวดทังสเตน ( Non-consumable Electrode ) กับชิ้นงานเชื่อม โดยมีแก๊สเฉื่อยปกคลุมบริเวณเชื่อม และ บ่อหลอมละลาย เพื่อไม่ให้บรรยากาศภายนอก เข้ามาทําปฏิกิริยากับบริเวณดังกล่าว ความร้อนที่ได้จากการอาร์กสูงประมาณ 1942° ซ ( 35,000° ฟ ) ในการเชื่อมนี้ลวดทังสเตน จะทําหน้าที่อาร์กเพื่อให้เกิดความร้อน เท่านั้นโดยจะไม่มีการเติมลงในแนวเชื่อม ถ้าต้องการเติมเนื้อเชื่อม ต้องเติมลวดเชื่อมลงไป และวัสดุที่นิยมใช้ในการทำ รางน้ำเชื่อมอาร์กอน ที่รู้จักกันทั่วไป เช่น สแตนเลส สังกะสี เหล็ก อลูมิเนียม เป็นต้น

      การเชื่อม TIG เป็นกรรมวิธีเชื่อม ที่สามารถเชื่อมโลหะได้เกือบทุกชนิด ซึ่งรวมถึงโลหะผสม เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กกล้าผสม, เหล็กกล้าไร้สนิม, โลหะทนความร้อน, อะลูมิเนียมผสม, ทองแดง และ ทองแดงผสมเป็นต้น สําหรับตะกั่ว และ สังกะสีไม่ควรเชื่อม TIG เนื่องจากวัสดุทั้งสองมีจุดหลอมต่ํา ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่แตกต่างกัน กับอุณหภูมิของเปลวอาร์กมาก และ เนื้อวัสดุดังกล่าวหลอมละลาย จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นไอ ส่วนโลหะที่มีจุดหลอมสูงสามารถเชื่อมด้วย TIG ได้ดี แต่ถ้าโลหะดังกล่าวเคลือบไว้ด้วยตะกั่ว, สังกะสี, ดีบุก, แคดเมียม หรือ อะลูมิเนียมจะต้องใช้วิธีเชื่อมที่พิเศษ แนวเชื่อมของโลหะที่เคลือบนี้ จะมีคุณสมบัติเชิงกลต่ํา เนื่องจากเกิดการผสมของวัสดุดังกล่าวภายในแนวเชื่อม วิธีป้องกันควรกําจัดวัสดุเคลือบบนโลหออกก่อนที่จะทําการเชื่อม และ เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วจึงซ่อมแซมใหม่

รางน้ำเชื่อมอาร์กอน บางท่านยังไม่รู้ว่ามีวัสดุอะไรบ้าง

ทางพิศเพ็งรางน้ำขอแนะนำดังนี้ สามารถเชื่อมอาร์กอน ( Argon ) ได้

    สแตนเลส

     สังกะสี

      เหล็ก

แต่การเชื่อมมีข้าจำกัด ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญเฉพาะด้าน ช่างทั่วไปเชื่อมอาจจะรั่วได้ ถ้าเชื่อมแล้วรั่วจะแก้ไขลำบาก ต้องหาช่างที่เชื่อมอาร์กอนเท่านั้น

วัสดุที่ใช้เชื่อมอาร์กอนได้ๆ สแตนเลส สังกะสี เหล็ก เหล็กชุบซิงค์ จะมีความหนาตั้งแต่ 0.7 มม 0.8 มม 0.9 มม 1 มม 1.2 มม 1.5 มม 2 มม ขึ้นไป แต่ช่างบางคน สามารถเชื่อความหนา 0.5 มม 0.6 มม ได้ ถ้าบางกว่านี้ สวนใหญ่จะบัดกรีเอา เช่นความหนาที่ 0.4 มม 0.45 มม 0.5 มม หรือ 0.6 มม

1 อายุการใช้งานคงทน คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป

2 ไม่ต้องเปลี่ยนรางน้ำบ่อย

3  ไม่ต้องกังวนว่าจะมีน้ำรั่วซึม

1 ราคาค่อนข้างสูง

2 หาช่างค่อนข้างยาก ช่างที่ไว้ใจได้

รางน้ำบัดกรี

ขอ้ดี

1 ราคาถูก

2 หาช่างติดตั้งง่าย

3 วัสดุไม่สามารถเลือกความหนาได้ ตามที่เราต้องการ

ข้อเสีย

1 ผุพังง่าย

2 รั่วซึมตรงรอยต่อ

3 รับน้ำได้ไม่มาก

ทุกท่านที่ได้อ่านแล้ว ทุกท่านคงจะตัดสินใจได้ว่า ในการติดตั้งน้ำฝน ควรเลือกแบบไหนดี เพราะรางน้ำเชื่อมอาร์กอน อายุการใช้งานน่า จะพอกับแผ่นหลังที่เรามุง ถ้ารางน้ำเชื่อมอาร์กอนเชื่อมเต็ม ไม่เชื่อมเป็นจุดๆ แล้วใช้ชีลิโคนยาแนวเอา ถ้าเป็นรางน้ำบัดกรี อายูการใช้งานจะอยูประมาณ 4-5 ปี รอยบัดกรีจะขึ้นขี้เกลือ นั้นแสดงว่า รอยบัดกรีเริ่มจะรั่วแล้ว หวังว่าบทความนี้ จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป และ สาธารณะ

Website: รางน้ำสแตนเลส.com
ID Line:
pispeng1

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *