บ้านธรรมษา

บ้านธรรมษาประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านธรรมษา เดิมชื่อว่า เสราะตะเปียงทอม ( คำว่าตะเปียงทอม แปลว่า หนองขนาดใหญ่ ) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มากกว่า 250 ปี ตั้งอยู่ในพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยท้องทุ่งนาและหนองน้ำ ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาอาศัยในรุ่นแรกๆ นั้นย้ายมาจากบ้านพงสวาย ตำบลท่าตูม และ มาจากบ้านโนนยาง จังหวัดศรีสะเกษ แต่ก่อนเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหนองใหญ่ เพราะว่ามีหนองขนาดใหญ่ อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2465 นายอำเภอท่าตูม คนแรก หลวงสนิทนิคมรัฐ ( พิน จรัญญานนท์ ) เดินทางมาเยี่ยม ในพื้นที่ เห็นบรรยากาศร่มรื่น จึงให้เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นชื่อ บ้านธรรมษาจนถึงปัจจุบัน เมื่อประชากรหนาแน่น ได้แยกหมู่บ้านออกมาเป็นหมู่ที่ 15บ้านธรรมษา

อีก 1 หมู่บ้าน เมื่อ ปี พ.ศ.2518 สำหรับหนองขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่มาของหมู่บ้าน อยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่ที่ 15

สภาพทั่วไป และ อาณาเขตที่ตั้งของหมู่ บ้านธรรมษา

บ้านธรรมษา ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ อยู่ทิศตะวันออกตัวตำบล และ ห่างจาก ตำบลบัวโคก ประมาณ 1 กิโลเมตร และ อยู่ทิศตะวันออกตัวอำเภอ และ ห่างจากอำเภอท่าตูม ประมาณ 15 กิโลเมตร และ อยู่ทางทิศเหนือตัวจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 53 กิโลเมตรและ ห่างจาก

บ้านธรรมษาทิศเหนือ จด บ้านหนองขาม หมู่ที่ 17 ตำบลบัวโคก และ จด บ้านหนองเม็ก หมู่ที่13 ตำบลบัวโคก

บ้านธรรมษาทิศใต้ จด บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนโก อำเภอสนม และ จด บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบัวโคก

บ้านธรรมษาทิศตะวันออก จด บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ตำบลโพนดวน อำเภอสนม

บ้านธรรมษาทิศตะวันตก จด บ้านบัวโคก หมู่ที่ 8 ตำบลบัวโคก

สภาพภูมิประเทศและอากาศ

ลักษณะโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม มีอากาศร้อน แล แห้งแล้ง

ด้านการปกครองบ้านธรรมษา หมู่ที่ 2 มี่ 185 ครัวเรือน ประชากร ทั้งสิ้น 762 คน แยกเป็น ชาย 388 คน หญิง 374 คน

สนใจติดตั้ง รางน้ำสแตนเลส แบบเชื่อม อาร์กอน (Argon) ติดต่อ Line เพิ่มเพื่อน

สนใจ พับรางน้ำสแตนเลส รางน้ำสั่งกะสี พับตามแบบ ติดต่อ Line เพิ่มเพื่อน

สนใจ สั่งผลิต ประตูสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส ราวกันตก ติดต่อ Line เพิ่มเพื่อน

สนใจ ติดตั้งกันสาด หน้าบ้าน หลังบ้าน กว้างไม่เกิน 5 เมตร แถม รางน้ำฟรี ติดต่อ Line เพิ่มเพื่อน

รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน บ้านธรรมษา หมู่ที่ 2

 • 1 นาย จู   เข็มทอง                 ไม่ทราบ วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่งที่แน่ชัด
 • 2 นาย สือ   พิศเพ็ง                   ไม่ทราบ วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่งที่แน่ชัด
 • 3 นาย อูง   แสนแก้ว                 ไม่ทราบ วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่งที่แน่ชัด
 • 4 นาย โสร   พิศเพ็ง                    ไม่ทราบ วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่งที่แน่ชัด
 • 5 นาย สอน   พิศเพ็ง                  ไม่ทราบ วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่งที่แน่ชัด
 • 6 นาย คึม   พิศเพ็ง                     ไม่ทราบ วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่งที่แน่ชัด
 • 7 นาย เย   พิศเพ็ง                        ไม่ทราบ วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่งที่แน่ชัด
 • 8 นาย เสถียร   เข็มทอง              ตำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2496 – 2505 และ ได้ดำรงตำแหน่ง กำนัน     ตำบลบัวโคก พ.ศ.2505 – 2514
 • 9 นาย สวาสดิ์   สมเสร็จ                ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2514 – 2532
 • 10 นาย เฮ็ง   เหมาะทอง                 ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2532 – 2547
 • 11 นาย ไพรวงค์   พิศเพ็ง              ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2547 -2562
 • 12 นาย คงสิน   กาญจนกิตติกุล    ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2562 – 2567
 • 13 นาย ศุภกิจ   ศรีมาตร                ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2567 – ปัจจุบัน

บ้านธรรมษา หมู่ที่ 15 มี 122 ครัวเรือน ประชากร ทั้งสิ้น 626 คน แยกเป็น ชาย 299 คน หญิง 317 คน

รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน บ้านธรรมษา หมู่ที่ 15

 • 1 นาย โยน   พิศเพ็ง                    ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2518 – 2532
 • 2 นาย วิเศษ   พิศเพ็ง                  ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2532 – 2546
 • 3 นาย สมบูรณ์   เหมาะทอง       ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2546 – 2559
 • 4 นาง ศิริพร   สีเอก                    ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน

วัดบ้านธรรมษา

วัดบ้านธรรมษา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2470 ปัจจุบันตั้งอยู่บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 15 บ้านธรรมษา ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสูรินทร์ สังกัด มหานิกาย เดิมชื่อ สำนักสงฆ์บัวขาว และ เปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆ ในที่สุดก็ได้ชื่อว่า วัดนิโครธาราม จนถึงปัจจุบัน วัดนิโครธาราม มีเนื้อที่ 15 ไร่ – งาน 42 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 4305 ( พิกัด ค่าX=363341 , ค่าY=1687056 )

บ้านธรรมษา

ทิศเหนือจดสาธารณะ ( สวน นาย ราช พิศเพ็ง )

ทิศใต้จดที่ดิน นาย นู  พิศเพ็ง

ทิศตะวันออกจดหนองน้ำ และ ทางสาธาณะ

ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาส วัดนิโครธาราม

 • รูปที่ ๑ พระตึด                                       ไม่ทราบ วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่งที่แน่ชัด
 • รูปที่ ๒ พระฮิง พิศเพ็ง                          ไม่ทราบ วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่งที่แน่ชัด
 • รูปที่ ๓ พระประคอง                               ไม่ทราบ วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่งที่แน่ชัด
 • รูปที่ ๔ พระอุ่น  พิศเพ็ง                         ไม่ทราบ วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่งที่แน่ชัด
 • รูปที่ ๕ พระกีด                                        ไม่ทราบ วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่งที่แน่ชัด
 • รูปที่ ๖ พระเปรียะ งามเลิศ                    ไม่ทราบ วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่งที่แน่ชัด
 • รูปที่ ๗ พระเจีย                                      ไม่ทราบ วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่งที่แน่ชัด
 • รูปที่ ๘ พระพร                                        ไม่ทราบ วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่งที่แน่ชัด
 • รูปที่ ๙ พระเพิ่ง                                      ไม่ทราบ วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่งที่แน่ชัด
 • รูปที่ ๑๐ พระปริว  พิศเพ็ง                     ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๔๗๓ – พ.ศ.๒๓๗๔
 • รูปที่ ๑๑ พระเขมร                                 ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๔๗๕ – พ.ศ.๒๔๗๖
 • รูปที่ ๑๒ หลวงพ่อปลั่ง  ปัญญาทีโป     ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๔๗๗ – พ.ศ.๒๕๐๖
 • รูปที่ ๑๓ พระครูนิโครธวรคุณ ( หลวงพ่อสมงาน กฺวิวํโส ) ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๐๗ – พ.ศ.๒๕๕๒
 • รูปที่ ๑๔ พระครูสุมนปทุมาภรณ์ ( สุเนตร  สุมโน ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสปี ๒๕๕๓ – ถึงปัจจุบัน
 • วัดนิโครธาราม มีพระจำวัด จำนวน 5 รูป

สนใจติดตั้ง รางน้ำสแตนเลส แบบเชื่อม อาร์กอน (Argon) ติดต่อ Line เพิ่มเพื่อน

สนใจ พับรางน้ำสแตนเลส รางน้ำสั่งกะสี พับตามแบบ ติดต่อ Line เพิ่มเพื่อน

สนใจ สั่งผลิต ประตูสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส ราวกันตก ติดต่อ Line เพิ่มเพื่อน

สนใจ ติดตั้งกันสาด หน้าบ้าน หลังบ้าน กว้างไม่เกิน 5 เมตร แถม รางน้ำฟรี ติดต่อ Line เพิ่มเพื่อน

ประวัติโรงเรียนบ้านธรรมษา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 กันยายน 2488 ชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลบุแกรง14 ตั้งอยู่ที่วัดนิโครธาราม บ้านธรรมษา  เพื่อความเป็นเอกเทศของโรงเรียน ประมาณ ปี พ.ศ.2506 มีผู้ใจบุญบริจากที่ดินเพิ่มสร้างโรงเรียน จำนวน 8 ไร่ 50 ตารางวา คือ

 • 1 นายเสถียร   เข็มทอง
 • 2 นาย แมน   สิมมา
 • 3 นาง กรัน   ประชา

และ ปี พ.ศ.2530 นาย แมน   สิมมา ได้บริจากที่ดินให้ทางโรงเรียนเพิ่อมอีก 2 ไร่ รวมที่ดินทั้งสิ้น 10 ไร่ 50 ตารางวา

บ้านธรรมษา
 • ครูใหญ่ คนแรก  นาย ชาย   วลัยศรี               ดำรงตำแหน่ง  1 กันยายน 2488 – 1 พฤษภาคม 2497
 • ครูใหญ่ คนที่ 2 นาย ศรี   ไกรสูรย์                 ดำรงตำแหน่ง 1 กรกฎาคม 2497 – 1 พฤษภาคม 2506
 • ครูใหญ่ คนที่ 3 นาย แสง   ตราชู                   ดำรงตำแหน่ง 1 กรกฎาคม 2506  – 16 มิถุนายน 2513
 • ครูใหญ่ คนที่ 4 นาย ศิริ   พุตตาน                   ดำรงตำแหน่ง 17 มิถุนายน 2513 – 21 กรกฎาคม 2521
 • ครูใหญ่ คนที่ 5 นาย สุระ   บุญมี                     ดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2521 – 5 มิถุนายน 2523
 • ครูใหญ่ คนที่ 6 นาย เพชร   หงส์ศรี                  ดำรงตำแหน่ง 5 มิถุนายน 2523 – 1 มกราคม 2527
 • ครูใหญ่ คนที่ 7 นาย สุระ   บุญมี                       ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2527 – 10กันยายน 2528
 • ครูใหญ่ คนที่ 8 นาย เที่ยงแท้   วงศ์ฉลาด          ดำรงตำแหน่ง  23 ก้นยายน 2528 – 19 ธันวาคม 2529
 • ครูใหญ่/ผอ. คนที่ 9 นาย ฤทธิ์   ดาศรี                ดำรงตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2529 – 27 กุมภาพันธ์ 2530
 • ครูใหญ่/ผอ. คนที่ 10 นาย ชัชวาล   จันทร์ศรี     ดำรงตำแหน่ง 21 กุมภาพันธ์ 2530 – 15 กุมภาพันธ์ 2536
 • ครูใหญ่/ผอ. คนที่ 11 นาย ดิเรก   สังข์สาลี         ดำรงตำแหน่ง  19 กุมภาพันธ์ 2536 – 6 มิถุนายน 2537
 • ครูใหญ่/ผอ. คนที่ 12 นาย ถาวร   กะการดี    ดำรงตำแหน่ง 7 มิถุนายน 2537 – 15 กุมภาพันธ์ 2548
 • ครูใหญ่/ผอ. คนที่ 13 นาย สิริศิลป์   ชูเชิด    ดำรงตำแหน่ง 18 กุมภาพันธ์ 2548 – 30 เมษายน 2551
 • ครูใหญ่/ผอ. คนที่ 14 นาย อักษร   จุฑารัตน์    ดำรงตำแหน่ง 30 เมษายน 2551 – 28 เมษายน 2560
 • ครูใหญ่/ผอ. คนที่ 15 นาย ยุทธนา   พิมพ์สาร    ดำรงตำแหน่ง 19 เมษายน 2561 – ถึงปัจจุบัน
 • มีครู 4 คน และ บุคลากรทางการศึกษา 5 คน รวม 9 คน
 • เปิดสอน ตั้งแต่ อนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 69 คน

ขอขอบบุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แก่สาธารณะ

1 พระครูสุมนปทุมาภรณ์ ( สุเนตร สุมโน )  เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม บ้านธรรมษา

2 นาย ศุภกิจ   ศรีมาตร ผู้ใหญ่บ้านธรรมษา หมู่ที่ 2

3 นาง ศิริพร   สีเอก       ผู้ใหญ่บ้านธรรมษา หมู่ที่ 15

4 นาย ยุทธนา  พิมพ์สาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมษา

5 นาย บุญเลี้ยง   พิศเพ็ง  ผู้ประสานงานและรวบรวมข้อมูลทุกหน่วยงานให้

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *